Hlavné menu

 • ZRPŠ-triedne stretnutie rodičov Gymnázia

  V stredu 21.11.2018 o 16:00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia rodičov žiakov Gymnázia.

 • ZRPŠ-triedne stretnutie rodičov II.E triedy

  V stredu 21.11.2018 o 16:00 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie rodičov II.E triedy v uč. 37.

 • ZRPŠ-triedne stretnutie rodičov SOŠp

  Vo štvrtok 22.11.2018 o 15:30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia rodičov žiakov SOŠ polytechnickej.

 • POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

  V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií,  stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  •           2411 N mechanik nastavovač,

  •           2682 N mechanik počítačových sietí,

  •           2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

  Prihlášky si vyzdvihnite na www stránke školy,  sekretariáte školy, prípadne e-mailom. Kontakt:

  · www.ssjh.sk, ssjh.edupage.org

  · E-mail: ssjhbj@slovanet.sk,

  · ☎  0544861950.

   

  Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok.


  Forma štúdia: denná, externá (pre pracujúcich).

  Prihlášky prijímame do 25. mája 2019.

     V elektrotechnických odboroch (2682 K mechanik počítačových sietí, 2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

   

  Absolvent pomaturitného kvalifikačného štúdia môže získať zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu:

  Z- E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,

  Z-M1 Základný kurz zvárania  elektrickým  oblúkom taviacou  sa elektródou v atmosfére CO2,

  Z - G1  Základný kurz zvárania plameňom  a rezanie kyslíkom,

  Z -T3  Základný kurz zvárania austenitických  ocelí (TIG,WIG),

  Z -T7  Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu  (TIG,WIG),

  Z – M7  Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu  (MIG).

   

 • Ocenenie školy

  21. februára 2018 bolo  Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva. 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria