Menu

 • Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

  Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

  Teší nás množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia celoslovenských súťaží na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. Počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že na našej škole máme šikovných a nadaných žiakov. Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007. 

  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

    

 • S ISICom vyhráš vždy!!! http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  S ISICom vyhráš vždy!!!

   

  Zahraj si o 10 bluetooth reproduktorov a 7 bluetooth slúchadiel. Odpovedz na tri jednoduché otázky správne a si v hre. Získaj pre niekoho skvelý darček alebo si výhru jednoducho nechaj pre seba. TUNE UP!!!

  http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  www.isic.sk  www.euro26.sk  www.itic.sk 

  trojlogo-podpis

 • Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Pán učiteľ, s akými počítačmi ste začínali? Zaznela otázka žiaka, vtedy ešte 1.ročníka odboru mechanik-mechatronik, Matúša Hoffeja. Po krátkej odpovedi otázky pokračovali: Ako sa také počítače programovali? Mohli by sme taký počítač vidieť a vyskúšať? Začínalo leto 2018 a prieskum po starých počítačoch začal. Mali sme šťastie, iba náhodou niektoré neskončili v zbere elektroodpadu. Po ich presune do našej „elektronickej dielne“ nasledovali renovácie a opravy techniky, ktorá sa používala asi pred 28 rokmi: 8-bitové mikropočítače MAŤO, deväťihličková tlačiareň, kazetový magnetofón, interfejsy a joysticky.

  Takto začínal projekt nazvaný „RETROBITY“, Matúša Hoffeja (2. A mechanik-mechatronik) a Michala Vojteka (1.H gymnázium) zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. Na krajskom festivale vedy a techniky 18.10.2018 na UPJŠ v Košiciach získali jednu z hlavných cien – postup na celoslovenské finále.

  Celoslovenský festival vedy a techniky AMAVET sa konal 8. a  9. novembra 2018 na výstavisku INCHEBA EXPO v Bratislave ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku – pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Bol prehliadkou projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z krajských kôl na finále do bratislavskej Incheby. Takmer 150 žiakov ZŠ a SŠ, vrátane zahraničných účastníkov z Ruska, Belgicka, Španielska a Ruska súťažili v 11-tich kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií a výstavných exponátov. Svoje výsledky obhajovali pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali rôzne ceny a postup na prestížne národné a svetové vedecké súťaže, napríklad do Ruska, USA, Číny, Spojených arabských emirátov...

  Naši chlapci získali Špeciálnu cenu v technických disciplínach od Google Slovensko. Podrobnejšie informácie môžete získať na adrese: http://www.festivalvedy.sk .

  Foto1 – Matúš a Michal pred svojim posterom a exponátmi (foto: M.Vojtek)

 • POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

  V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií,  stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  •           2411 N mechanik nastavovač,

  •           2682 N mechanik počítačových sietí,

  •           2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

  Prihlášky si vyzdvihnite na www stránke školy,  sekretariáte školy, prípadne e-mailom. Kontakt:

  · www.ssjh.sk, ssjh.edupage.org

  · E-mail: ssjhbj@slovanet.sk,

  · ☎  0544861950.

   

  Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok.


  Forma štúdia: denná, externá (pre pracujúcich).

  Prihlášky prijímame do 25. mája 2019.

     V elektrotechnických odboroch (2682 K mechanik počítačových sietí, 2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

   

  Absolvent pomaturitného kvalifikačného štúdia môže získať zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu:

  Z- E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,

  Z-M1 Základný kurz zvárania  elektrickým  oblúkom taviacou  sa elektródou v atmosfére CO2,

  Z - G1  Základný kurz zvárania plameňom  a rezanie kyslíkom,

  Z -T3  Základný kurz zvárania austenitických  ocelí (TIG,WIG),

  Z -T7  Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu  (TIG,WIG),

  Z – M7  Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu  (MIG).

   

 • Ocenenie školy

  21. februára 2018 bolo  Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva. 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria