Menu

 • „Siahni si na remeslo“

  „Siahni si na remeslo“

  V dňoch od 29. januára do 31. januára 2019 sa v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na dielňach praktického vyučovania Spojenej školy Juraja Henischa, Kúpeľná ulica 1, uskutoční akcia „Siahni si na remeslo.

  Cieľom akcie je, aby si žiaci základných  škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium  prezreli vybavenie jednotlivých pracovísk a prakticky si odskúšali  technické zariadenia, prístroje, stroje, nástroje a náradia na pracoviskách, a tak sa lepšie zorientovali v odboroch našej školy, ktoré sú veľmi žiadané pre trh práce u zamestnávateľov.

  Žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia môžu navštíviť všetky profesie, alebo len tie, o ktoré majú záujem. Dĺžka pobytu nie je obmedzená, na jednotlivých pracoviskách môžu záujemcovia stráviť aj celý vyučovací deň a môžu zistiť, ako prebieha praktická príprava. Na požiadanie vydáme potvrdenie o účasti na akcii pre záujemcov, ktorí navštívia akciu individuálne, alebo v sprievode rodičov.

 • „Inovácia vo vzdelávaní na gymnáziu“ Vzdelávanie pre 21. storočie

  „Inovácia vo vzdelávaní na gymnáziu“ Vzdelávanie pre 21. storočie

  Dňa 31. januára 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod. sa v budove Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, uskutoční akcia „Inovácia vo vzdelávaní na gymnáziu“ vzdelávanie pre 21. storočie.

  Cieľom akcie je, aby si žiaci základných  škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium  prezreli vybavenie jednotlivých tried, učební a laboratórií, oboznámili sa so vzdelávaním, a tak sa lepšie zorientovali v štúdiu na našom gymnáziu pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/20.

  Na požiadanie vydáme potvrdenie o účasti na akcii pre záujemcov, ktorí navštívia akciu individuálne alebo v sprievode rodičov.

 • V novom školskom roku 2019/2020 prijímame žiakov

 • Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

  Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

  Teší nás množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia celoslovenských súťaží na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. Počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že na našej škole máme šikovných a nadaných žiakov. Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007. 

  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

    

 • S ISICom vyhráš vždy!!! http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  S ISICom vyhráš vždy!!!

   

  Zahraj si o 10 bluetooth reproduktorov a 7 bluetooth slúchadiel. Odpovedz na tri jednoduché otázky správne a si v hre. Získaj pre niekoho skvelý darček alebo si výhru jednoducho nechaj pre seba. TUNE UP!!!

  http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  www.isic.sk  www.euro26.sk  www.itic.sk 

  trojlogo-podpis

 • Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Pán učiteľ, s akými počítačmi ste začínali? Zaznela otázka žiaka, vtedy ešte 1.ročníka odboru mechanik-mechatronik, Matúša Hoffeja. Po krátkej odpovedi otázky pokračovali: Ako sa také počítače programovali? Mohli by sme taký počítač vidieť a vyskúšať? Začínalo leto 2018 a prieskum po starých počítačoch začal. Mali sme šťastie, iba náhodou niektoré neskončili v zbere elektroodpadu. Po ich presune do našej „elektronickej dielne“ nasledovali renovácie a opravy techniky, ktorá sa používala asi pred 28 rokmi: 8-bitové mikropočítače MAŤO, deväťihličková tlačiareň, kazetový magnetofón, interfejsy a joysticky.

  Takto začínal projekt nazvaný „RETROBITY“, Matúša Hoffeja (2. A mechanik-mechatronik) a Michala Vojteka (1.H gymnázium) zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. Na krajskom festivale vedy a techniky 18.10.2018 na UPJŠ v Košiciach získali jednu z hlavných cien – postup na celoslovenské finále.

  Celoslovenský festival vedy a techniky AMAVET sa konal 8. a  9. novembra 2018 na výstavisku INCHEBA EXPO v Bratislave ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku – pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Bol prehliadkou projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z krajských kôl na finále do bratislavskej Incheby. Takmer 150 žiakov ZŠ a SŠ, vrátane zahraničných účastníkov z Ruska, Belgicka, Španielska a Ruska súťažili v 11-tich kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií a výstavných exponátov. Svoje výsledky obhajovali pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali rôzne ceny a postup na prestížne národné a svetové vedecké súťaže, napríklad do Ruska, USA, Číny, Spojených arabských emirátov...

  Naši chlapci získali Špeciálnu cenu v technických disciplínach od Google Slovensko. Podrobnejšie informácie môžete získať na adrese: http://www.festivalvedy.sk .

  Foto1 – Matúš a Michal pred svojim posterom a exponátmi (foto: M.Vojtek)

 • POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

  V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií,  stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  •           2411 N mechanik nastavovač,

  •           2682 N mechanik počítačových sietí,

  •           2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

  Prihlášky si vyzdvihnite na www stránke školy,  sekretariáte školy, prípadne e-mailom. Kontakt:

  · www.ssjh.sk, ssjh.edupage.org

  · E-mail: ssjhbj@slovanet.sk,

  · ☎  0544861950.

   

  Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok.


  Forma štúdia: denná, externá (pre pracujúcich).

  Prihlášky prijímame do 25. mája 2019.

     V elektrotechnických odboroch (2682 K mechanik počítačových sietí, 2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

   

  Absolvent pomaturitného kvalifikačného štúdia môže získať zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole s možnosťou výberu:

  Z- E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,

  Z-M1 Základný kurz zvárania  elektrickým  oblúkom taviacou  sa elektródou v atmosfére CO2,

  Z - G1  Základný kurz zvárania plameňom  a rezanie kyslíkom,

  Z -T3  Základný kurz zvárania austenitických  ocelí (TIG,WIG),

  Z -T7  Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu  (TIG,WIG),

  Z – M7  Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatín v ochrannej atmosfére argónu  (MIG).

   

 • Ocenenie školy

  21. februára 2018 bolo  Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva. 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria