Hlavné menu

 • Žiaci Spojenej školy Juraja Henischa opäť zabodovali v SOČ.

  Jaroslav Renčko a Tomáš Kataník obsadili na krajskej prehliadke SOČ 2. miesto a na celoslovenskej prehliadke 5. miesto.

  Stredoškolská odborná činnosť, známa pod skratkou  SOČ – ka, je záujmová činnosť  študentov všetkých stredných škôl, v ktorej riešia ľubovoľne zvolenú tému za pomoci konzultanta. Môže ním byť ktokoľvek, učiteľ, majster odborného výcviku alebo niekto z praxe. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich v rozvoji.

   Študenti rozpracúvajú témy z mnohých oblastí, ktorými sú napríklad problematika voľného času, informatika, životné prostredie, biológia, psychológia, história, ekonomika, ale nájsť sa môžu aj v odborných oblastiach ako je elektrotechnika, strojárstvo, doprava a mechatronika.Súťaž je postupová. To znamená, že zo školského kola postupujú dve najlepšie práce z každého odboru na krajskú prehliadku a z tohto  krajského kola postupujú opäť dve najlepšie práce na celoštátne kolo.

   Žiaci našej školy, z gymnázia a zo Strednej odbornej školy polytechnickej sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do tejto súťaže pod vedením vyučujúcich a majstrov odborného výcvikua dosiahli aj pekné úspechy. Dvakrát sme mali účasť na celoštátnom kole, na ktorom sa raz umiestnili na peknom druhom mieste.

  V tomto školskom roku sme mali v súťaži tiež bohatú účasť. Celkovo sa do súťaže zapojilo 11 žiakov SOŠ a 1 žiak z gymnázia. A čomu sa venovali?

  Matej Vojtek, žiak štvrtého ročníka gymnázia  vyhotovil merač oxidu uhličitému vo vzduchu. Zo strednej odbornej školy – autoopravári Tobiaš Pisarik, Pavol Pangrác a Marek Novák zrekonštruovali závodný simulátor, čiže trenažér pre autoškolu a Peter Voľanský ukázal postup pri výrobe sviečok z včelích plastov. Druháci mechanici stavebnoinštalačných zariadení Jaroslav Renčko   a Kristián Kataník vyhotovili učebné pomôcky pre vyučovanie odborných predmetov, konkrétne vyrobili rebrík, pracovný stolík a hoblicu. Miloš Merta, študent odboru mechanik počítačových sietí, tiež druhák, skonštruoval diaľkové ovládanie pre  traktor – hračku a naprogramoval ho na ovládanie cez bluetooth diaľkové ovládanie cez mobil. Prvák Matúš Hoffej, študent odboru mechatronika vytlačil na 3D tlačiarni robotické ruky a naprogramoval ich ovládanie. Kamil Plec a Tomáš Kolcun zhotovili drevenú konštrukciu kamióna vhodnú aj ako učebná pomôcka. No a Oliver Brejník, mechanik počítačových sietí, mal dve práce. Vyhotovil LED batoh a LED osvetlenie snowboardu, ktoré majú zlepšovať viditeľnosť chodca v noci. Naši študenti pri svojej práci využili teoretické vedomosti a zručnosti získané v teoretickom ale aj praktickom vyučovaní.

  Konzultantmi študentov boli v tomto školskom roku učitelia Miroslav Vojtek, František  Haluška a majstri odborného výcviku Pavol Dziak, MariánTomčo, Ján Rondzik, Peter Lipták a Jozef Sobek.

       Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo začiatkom apríla tohto roka v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. No a aké boli výsledky? Priniesli sme domov dve pekné druhé miesta, ktoré znamenali  postup na celoštátne kolo.

  Postupujúcimi sú žiaci Matej Vojtek z gymnázia s meračom oxidu uhličitého pod vedením Miroslava Vojteka a spolužiaci Jaroslav Renčko Kristián Kataník s učebnými pomôckami pod vedením majstra odborného výcviku Pavla Dziaka.

       Na celoštátnej prehliadke, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 27. apríla 2018 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline bola silná konkurencia, pretože súťažiacimi v jednotlivých odboroch boli z každého kraja študenti umiestnení v krajskom kole na prvých dvoch miestach. Teda v každej kategórii bolo 16 prác. Pri obhajobe práce sa posudzoval prínos práce, jej náročnosť, nápaditosť, ale aj samotná prezentácia. Žiaci odbornej školy Jaroslav Renčko a Kristián Kataník dosiahli pekné piate miesto.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich čas, ochotu a snahu venovať svoj voľný čas zmysluplnej činnosti a to aj v prospech reprezentácie školy. Súťaž nám pomohla objaviť nové talenty.

                                                    Ing. Slavka Gernátová, koordinátorka SOČ

 • Ocenenie školy

  21. februára 2018 bolo  Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva. 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria