Menu

Mapa

Menu

Štvrtok 17. 1. 2019

Aktuálne novinky

 • „Siahni si na remeslo“

  V dňoch od 29. januára do 31. januára 2019 sa v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na dielňach praktického vyučovania Spojenej školy Juraja Henischa, Kúpeľná ulica 1, uskutoční akcia „Siahni si na remeslo.

  Cieľom akcie je, aby si žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium prezreli vybavenie jednotlivých pracovísk a prakticky si odskúšali technické zariadenia, prístroje, stroje, nástroje a náradia na pracoviskách, a tak sa lepšie zorientovali v odboroch našej školy, ktoré sú veľmi žiadané pre trh práce u zamestnávateľov.

 • „Inovácia vo vzdelávaní na gymnáziu“ Vzdelávanie pre 21. storočie

  Dňa 31. januára 2019 od 8.00 hod. do 13.00 hod. sa v budove Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, uskutoční akcia „Inovácia vo vzdelávaní na gymnáziu“ vzdelávanie pre 21. storočie.

  Cieľom akcie je, aby si žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium prezreli vybavenie jednotlivých tried, učební a laboratórií, oboznámili sa so vzdelávaním, a tak sa lepšie zorientovali v štúdiu na našom gymnáziu pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/20.

  Na požiadanie vydáme potvrdenie o účasti na akcii pre záujemcov, ktorí navštívia akciu individuálne alebo v sprievode rodičov.

 • Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

  Teší nás množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia celoslovenských súťaží na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. Počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že na našej škole máme šikovných a nadaných žiakov. Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007.

  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • S ISICom vyhráš vždy!!!

  Zahraj si o 10 bluetooth reproduktorov a 7 bluetooth slúchadiel. Odpovedz na tri jednoduché otázky správne a si v hre. Získaj pre niekoho skvelý darček alebo si výhru jednoducho nechaj pre seba. TUNE UP!!!

  http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  www.isic.sk www.euro26.sk www.itic.sk

  trojlogo-podpis

 • Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Pán učiteľ, s akými počítačmi ste začínali? Zaznela otázka žiaka, vtedy ešte 1.ročníka odboru mechanik-mechatronik, Matúša Hoffeja. Po krátkej odpovedi otázky pokračovali: Ako sa také počítače programovali? Mohli by sme taký počítač vidieť a vyskúšať? Začínalo leto 2018 a prieskum po starých počítačoch začal. Mali sme šťastie, iba náhodou niektoré neskončili v zbere elektroodpadu. Po ich presune do našej „elektronickej dielne“ nasledovali renovácie a opravy techniky, ktorá sa používala asi pred 28 rokmi: 8-bitové mikropočítače MAŤO, deväťihličková tlačiareň, kazetový magnetofón, interfejsy a joysticky.

 • V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  • 2411 N mechanik nastavovač,

  • 2682 N mechanik počítačových sietí,

  • 2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

 • 21. februára 2018 bolo Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria