Menu

Mapa

Menu

Sobota 20. 4. 2019

Aktuálne novinky

 • Gymnázium - Rodičovské združenie 25.4. 2019 (štvrtok)

  Začiatok o 16:15 hod.

  Pridelené učebne:

  I.G-14 II.G-40 III.G-12 IV.G-26 I.H-15 II.H-UF III.H-11 IV.H-17

  SOŠ polytechnická - Rodičovské združenie 25.4. 2019 (štvrtok)

  Začiatok o 16:15 hod.

  Pridelené učebne:

  I.A-20 II.A-50 III.A-42 IV.A-51 I.B-10 II.B-25 III.B-47 IV.B-48

  I.E-46 II.E-55 III.E-37 II.C-52 III.C-UA I.D-31 II.D-39 III.D-411

 • GYMOŠ AKO PRVÝ V HISTÓRII TRETÍKRÁT ZLATÝ NA ŠTÚROVOM PERE!!!

  Časopis Gymoš si z dvadsiateho piateho ročníka sútaže stredoškolských časopisov vo Zvolene odnáša najprestížnejšie ocenenie Zlaté Štúrovo pero. Dokázal to ako prvý časopis na Slovensku. Okrem toho zvíťazil aj v kategórii Finančné príspevky a šéfredaktorka Erika Babčáková získala v jednotlivcoch Prémiu Literárneho fondu.

  ČO EŠTE MÁME UROBIŤ, ABY SME DOKÁZALI, ŽE MÁME KVALITNÉ GYMNÁZIUM???

  Počas deviatich rokov existencie Gymoš získal tridsaťpäť ocenení na všetkých súťažiach na Slovensku. Koľko ich treba, päťdesiat???

 • Spojená škola J Henisha - org. zložka: Stredná odborná škola polytechnická

  4-ročné odbory (maturita + výučný list):

  2411 K mechanik nastavovač 18 žiakov, DV*

  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 10 žiakov, DV*

  2679 K mechanik – mechatronik 11 žiakov, DV*

  2697 K mechanik elektrotechnik 28 žiakov, DV*

  2682 K mechanik počítačových sietí 17 žiakov, DV*

  3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 14 žiakov,

  (*DV- ponúka štúdia v duálnom vzdelávaní)

 • V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  • 2411 N mechanik nastavovač,

  • 2682 N mechanik počítačových sietí,

  • 2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

 • Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Pán učiteľ, s akými počítačmi ste začínali? Zaznela otázka žiaka, vtedy ešte 1.ročníka odboru mechanik-mechatronik, Matúša Hoffeja. Po krátkej odpovedi otázky pokračovali: Ako sa také počítače programovali? Mohli by sme taký počítač vidieť a vyskúšať? Začínalo leto 2018 a prieskum po starých počítačoch začal. Mali sme šťastie, iba náhodou niektoré neskončili v zbere elektroodpadu. Po ich presune do našej „elektronickej dielne“ nasledovali renovácie a opravy techniky, ktorá sa používala asi pred 28 rokmi: 8-bitové mikropočítače MAŤO, deväťihličková tlačiareň, kazetový magnetofón, interfejsy a joysticky.

 • 21. februára 2018 bolo Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria