Menu

Mapa

Menu

Piatok 14. 12. 2018

Aktuálne novinky

 • Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

  Teší nás množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia celoslovenských súťaží na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. Počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že na našej škole máme šikovných a nadaných žiakov. Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007.

  Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • S ISICom vyhráš vždy!!!

  Zahraj si o 10 bluetooth reproduktorov a 7 bluetooth slúchadiel. Odpovedz na tri jednoduché otázky správne a si v hre. Získaj pre niekoho skvelý darček alebo si výhru jednoducho nechaj pre seba. TUNE UP!!!

  http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  www.isic.sk www.euro26.sk www.itic.sk

  trojlogo-podpis

 • Cesty mladých vedátorov Klubu Amavet 655 zo SŠ Juraja Henischa, Bardejov

  Pán učiteľ, s akými počítačmi ste začínali? Zaznela otázka žiaka, vtedy ešte 1.ročníka odboru mechanik-mechatronik, Matúša Hoffeja. Po krátkej odpovedi otázky pokračovali: Ako sa také počítače programovali? Mohli by sme taký počítač vidieť a vyskúšať? Začínalo leto 2018 a prieskum po starých počítačoch začal. Mali sme šťastie, iba náhodou niektoré neskončili v zbere elektroodpadu. Po ich presune do našej „elektronickej dielne“ nasledovali renovácie a opravy techniky, ktorá sa používala asi pred 28 rokmi: 8-bitové mikropočítače MAŤO, deväťihličková tlačiareň, kazetový magnetofón, interfejsy a joysticky.

 • V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  • 2411 N mechanik nastavovač,

  • 2682 N mechanik počítačových sietí,

  • 2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

 • 21. februára 2018 bolo Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria