Hlavné menu

Mapa

Piatok 16. 11. 2018

Aktuálne novinky

 • V stredu 21.11.2018 o 16:00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia rodičov žiakov Gymnázia.

 • V stredu 21.11.2018 o 16:00 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie rodičov II.E triedy v uč. 37.

 • Vo štvrtok 22.11.2018 o 15:30 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia rodičov žiakov SOŠ polytechnickej.

 • V novom šk. roku 2019/2020 ponúkame záujemcov s maturitnou skúškou získať nové odborné vzdelanie (rekvalifikovať sa).

  2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

  V školskom roku 2019/20 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:

  • 2411 N mechanik nastavovač,

  • 2682 N mechanik počítačových sietí,

  • 2697 N mechanik elektrotechnik.

  Kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

 • 21. februára 2018 bolo Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria