Menu

Mapa

Potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy je možné získať zadaním rodného čísla kliknutím tu.

Všetky dáta sa čerpajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Video o škole

Bulletin a informácie o možnostiach štúdia na Gymnáziu a SOŠ polytechnickej

  

Externé pomaturitné štúdium

Menu

Streda 8. 12. 2021

Aktuálne novinky

 • Firma Hilti darovala škole za symbolickú sumu akumulátorové skrutkovače pre odborný výcvik . Ďakujeme.

  V Bardejove 7.12.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy.

 • V rámci úspešného projektu SSEL - Slovenská stredoškolská ešportová liga prináša pre žiakov strednej školy Vianočnú súťaž, kde môžete vyhrať hodnotné darčeky pod vianočný stromček.

  Pravidlá súťaže sú jednoduché, žiaci vyplnia jednoduchý formulár v odkaze nižšie a automaticky budú zaradení do losovania. Jedna z najdôležitejších podmienok súťaže je, po vylosovaní predložiť platný ISIC alebo aktuálne potvrdenie o návšteve školy /na tento školský rok/. Každý žiak sa do súťaže môže zapojiť iba 1-krát! V prípade, ak sa žiak pokúsi o p odvod, automaticky sa mu odoberá nárok na výhru.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe Vyhlášky RÚVZ v Bardejove (Vestník vlády SR č. 279/2021) sa v územnom obvode okresu Bardejov v termíne od 6. decembra 2021 na neurčito zakazuje prezenčné vzdelávanie na stredných školách. Z uvedeného dôvodu bude vyučovanie v našej škole od pondelka prebiehať v dištančnej online forme. Žiaci sa riadia pokynmi od triednych učiteľ a vyučujúcich.

  V Bardejove 3.12.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy

 • Vážení rodičia,

  pokiaľ ste prejavili záujem o Ag samotesty, dovoľte mi Vás požiadať, aby ste si objednané testy prevzali podľa nasledujúcich inštrukcií.

  Miesto prevzatia: vrátnica Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Termín prevzatia: 24. 11. 2021 – 26. 11. 2021 (8:00 hod. – 15:00 hod.)

  Podmienky prevzatia: na základe občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti, pero na podpis

  V prípade, že si Ag testy nepreberiete do určeného termínu (26. 11. 2021), škola je povinná testy vrátiť.

 • Od pondelka 22.11.2021 sa začína riadne prezenčné vzdelávanie pre všetky triedy, okrem tried, ktoré su v karanténe: 1.G, 3.G, 3.A a 3.B.

  Nástup tried na prezenčné vzdelávanie:

  1.G nástup 23.11.2021,

  3.G nástup 25.11.2021,

  3.A nástup 25.11.2021

  3.B nástup 24.11.2021.

  Prosím všetkých žiakov, aby nezabudli na písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  V Bardejove 19.11.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy.

 • Po konzultácii s RÚVZ pokračuje celá škola v dištančnom vzdelávaní. Od pondelka 22.11.2021 bude vyučovanie prebiehať prezenčnou formou. Do školy nastúpia iba triedy, ktoré nebudú v karanténe.

  V Bardejove 17.11.2021.

 • V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM pre školský rok 2021/2022 i na základe viacerých potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 medzi žiakmi a učiteľmi našej školy a aj vzhľadom na vyjadrenie miestneho príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, riaditeľ školy obmedzuje prevádzku v 4 triedach.

  Ostatným triedam už bolo pozmenené vyučovanie nariadením RÚVZ v Bardejove na plnenie karanténnych opatrení.

  Z týchto dôvodov od 15. 11. 2021 prechádza celá škola na dištančnú formu vzdelávania.

 • Veľmi nás teší, keď su naši absolventi v živote úspešní.

  Príkladom je aj naša absolventka gymnázia, ktorá už tento piatok 5.11.2021 o 10:00 otvára La Donuteriu v BARDEJOVE, na ulici Mlynská 2 v OC Hypernova.

  Nepoužívajú žiadne polotovary, náhrady, potravinársku chémiu , strojovú výrobu, ani mrazené polotovary. Nič z toho u nich nenájdete!

  Ďakujeme za ochutnávku a prajeme veľa spokojných zákazníkov.

 • V dňoch 3.11. – 4.11. 2021 sa žiaci štvrtého (maturitného) ročníka na gymnáziu zúčastnili jesenného e-testovania NÚCEM. Budúci maturanti si vyskúšali testy z matematiky v trvaní 90 minút a anglického jazyka v trvaní 40 minút. Pred samotným testovaním sa maturanti deň vopred oboznámili s testovým prestredím e-Test. Žiaci svoj predbežný výsledok videli ihneď po ukončení testu.

  Veríme, že aj táto aktivita im pomôže k lepšej príprave na maturitu.

 • Vážení rodičia,

  dovoľte mi informovať Vás, že distribúcia antigénových testov (2.kolo) bude prebiehať podľa nasledujúcich pokynov:

  Miesto prevzatia: vrátnica Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Termín prevzatia: 21.10.2021 – 28.10.2021 (8:00 – 16:00 hod.)

  Podmienky prevzatia: na základe občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti + pero na podpis.

  Použitie testu: za použitie samotestov je zodpovedný rodič (plnoletý žiak), vykonanie každého samotestu oznamuje zákonný zástupca škole (resp. plnoletý žiak) prostredníctvom EduPage.

 • Študent nášho gymnázia Rafael Knapík - juniórsky majster Slovenska v športovej strelbe postúpil na Majstrovstvá sveta juniorov v Lime, Peru. Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a držíme prsty v ďalšej súťaži.

  V Bardejove 1.10.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD.

 • Vážení rodičia, pokiaľ ste do 26.8.2021 do 10.00 hod. prejavili záujem o 5 ks Ag samotestov, dovoľte mi Vás informovať, že samotná distribúcia antigénových testov bude prebiehať podľa nasledujúcich pokynov:

  Miesto prevzatia: vrátnica Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Termín prevzatia: 21.9.2021–23.9.2021 (8:00 hod.–16:00 hod.)

  Podmienky prevzatia: na základe občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti + pero na podpis. Testy sú len pre tých rodičov (plnoletých žiakov), ktorí o ne prejavili záujem do 26.8.2021 cca do 10.00 hod. Pre rodičov, ktorí prejavili záujem o testy po tomto termíne, sa distribúcia testov začne po ich dodaní na školu.

 • Od pondelka 13. septembra je platná nová vyhláška ÚVZ. Tá upravuje dĺžku karantény.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  v súvislosti s návštevou Svätého Otca na východnom Slovensku udeľuje riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa, na odporúčanie odboru školstva PSK

  mimoriadne riaditeľské voľno v utorok 14. septembra 2021

  v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2018 Z. z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vzhľadom nato, že 15. september 2021 je deň pracovného voľna, vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín vo štvrtok 16.9.2021.

 • 1. Daňový bonus

  Daňovníci - fyzické osoby, ktorí podávajú daňové priznanie typu A (príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmu, ďalej len „ZDP“) alebo typu B (s príjmami podľa § 5 a § 6 ods.1 a 2 ZDP) od roku 2019 už nemusia dokladovať daňový bonus na dieťa potvrdením o návšteve školy. Táto povinnosť bola zrušená zákonom č. 221/2019 Z. z. na znižovanie administratívnej záťaže tzv. „zákonom proti byrokracii“.

  V súlade s § 32 ods. 10 ZDP - daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré študuje na škole v rámci siete stredných a vysokých škôl na území SR (okrem zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume, na ktorú mal nárok) nepreukazuje nárok na uplatnenie daňového bonusu potvrdením školy alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

 • VSTUP CUDZÍM OSOBÁM do priestorov školy je možný len

  so súhlasom riaditeľa školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

  Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (docx, 21.4 kB)

  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

  Rodičia komunikujú cez triednych učiteľov.

  Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín Vás žiadame využívať dištančný spôsob komunikácie:

  Písomný styk:

  Spojená škola Juraja Henischa

 • PRAVIDLÁ V PRIESTOROCH ŠKOLY

  Žiak nosí v interiéri rúško alebo respirátor podľa aktuálnej situácie v okrese podľa Covid automatu, pričom sa dodržujú hygienické opatrenia - odstup, dezinfekcia a časté vetranie v miestnostiach.

  PRAVIDLÁ PRI VSTUPE DO ŠKOLY

  Pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter.

  Žiaci s príznakmi ochorenia na COVID-19 nesmú vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

  Zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak je povinný informovať školu (triedneho učiteľa) o potvrdenom ochorení na COVID-19, o ochorení na COVID-19 v rodine alebo v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

 • Dobrý deň,

  blíži sa začiatok školského roka a našou snahou je, aby sa študenti SŠJH cítili v škole bezpečne. Preto študenti SŠJH môžu využiť aj domáce samotestovanie Ag testami v zmysle usmernenia Ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o domáce samotestovanie, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

  V prípade záujmu o sadu testov je potrebné vyplniť formulár:

  https://forms.gle/seEjQfT5p26havVx6

 • SOCIAL INCLUSION THROUGH ARTISTIC SKILLS

  (Spoločenské začlenenie vyjadrené umeleckou formou)

  Partnerské školy

  Institut Ermessenda de Girona (Španielsko – koordinátor projektu)

  Colegiul National de Informatica Spiru Haret (Rumunsko)

  Zespol Szkol Zawodowych im. sw. Jadwigi Krolowej (Poľsko)

  Haci Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi (Turecko)

  Ems-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück (Nemecko)

  Spojená škola Juraja Henischa – Gymnázium (Slovensko)

  O projekte

  Tento projekt sme sa rozhodli zrealizovať na základe skutočnosti, že študijné výsledky žiakov nie sú zvyčajne také dobré, ako by sme chceli. Majú problém sústrediť sa počas vyučovacích hodín, niektorí majú taktiež problém s dochádzkou, zapájaním sa do vyučovacieho procesu a, čo je najhoršie, niekedy dochádza aj k predčasnému ukončeniu štúdia.

 • Na dielňach praktického vyučovania sme zrealizovali výnmenu 3- ramenného robota za 5-ramenného. Ten starý nám skrášli priestor dielni praktického vyučovania.

  Nový robot nám poslúži na modernizáciu vzdelávania v odboroch:

  • mechanik nastavovač,
  • mechanik mechatronik a
  • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
 • V sobotu 12.6.2021 sa v Banskej Bystrici začal prvým kolom trojkolový seriál Slovenského pohára v Mas-wrestlingu. Náš žiak Patrik Pangrác, študent druhého ročníka Strednej odbornej školy polytechnickej Juraja Heischa v odbore autoopravár-mechanik, získal prvé miesto v kategórii muži do 75 kg za klub KSTaK Matej Bardejov. Blahoželáme.

  V Bardejove 17.6.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD.

 • Ukážme si ešte tretiu aktivitu našich študentov - Aktivita - SmartVentilátor video

  Použité: teplotný senzor, ventilátor, LED displej 128 x 32 pxls.

  Popis: Pri prekročení teploty nad 30 stupňov sa zapne ventilátor. Aktuálna teplota sa zobrazuje na LED displeji.

  V Bardejove 9.6.2021 Ing. Peter Dulenčin, PhD., riditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria