Navigácia

Mapa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Kontakty školy

 

☎ 0544861950, 0544861960, fax: 0544861960  e-mail: ssjhbj@slovanet.sk

 

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD. (peter.dulencin@ssjh.sk)


Zástupca riaditeľa pre TEV: PhDr. Elena Friedrichová (elena.friedrichova@ssjh.sk)
Zástupca riaditeľa pre TEV: Ing. Ján Židzik (zidzik@ssjh.sk)
Zástupca riaditeľa pre TEČ: Bc. Jozef Hudák (tec@ssjh.sk)
Zástupca pre PV: Ing. Jozef Petrus ( zastupcapv@ssjh.sk)


Faktúry: Marta Mihaľová (faktury@ssjh.sk)
Mzdová účtovníčka: Mgr. Anna Kramárová ( mzdy@ssjh.sk)
Pokladníčka: Anna Gobanová ( pokladna@ssjh.sk)
Vedúci prevádzkového úseku, technik PO, ABT: Ján Pavlus ( jan.pavlus@ssjh.sk)

Elektronické žiacke knižky

Kontakt

  • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
    Slovenská 5, Bardejov, 085 01
  • 0544861950

Sobota 31. 1. 2015

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
    Slovenská 5, Bardejov, 085 01
  • 0544861950

Fotogaléria