Navigácia

Piatok 28. 11. 2014

Novinky

   

  Kontakty školy

  ☎ 0544861950, 0544861960,

  fax: 0544861960 

  e-mail: ssjhbj@slovanet.sk

  vedenie školy:

  riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD. (ssjhbj@slovanet.sk)


  zástupca riaditeľa pre TEV: PhDr. Elena Friedrichová (elena.friedrichova@ssjh.sk)
  zástupca riaditeľa pre TEV: Ing. Ján Židzik (zidzik@ssjh.sk)
  zástupca riaditeľa pre TEČ: Bc. Jozef Hudák (tec@ssjh.sk)
  zástupca pre PV: Ing. Jozef Petrus ( zastupcapv@ssjh.sk)


  Faktúry: Marta Mihaľová (faktury@ssjh.sk)
  Mzdová účtovníčka: Mgr. Anna Kramárová ( mzdy@ssjh.sk)
  Pokladníčka: Anna Gobanová ( pokladna@ssjh.sk)
  Vedúci prevádzkového úseku, technik PO, ABT: Ján Pavlus ( jan.pavlus@ssjh.sk)

  Novinky

  Kontakt

  • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
   Slovenská 5, Bardejov, 085 01
  • 0544861950

  Fotogaléria