Menu

SOŠ polytechnická-prijímacie skúšky 2019

kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠ polytechnickej

SOŠ polytechnická - 4 ročné študijné odbory

 

 

Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2018/19 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov:

           matematika a slovenský jazyk a literatúra.

kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠ polytechnickej

4 ročné študijné odbory.pdf

       

 

 

SOŠ polytechnická - 3 ročné učebné odbory

Uchádzači sa prijímajú bez prijímacích skúšok podľa priemeru známok zo ZŠ za 6.-9.ročník až po stanovený počet žiakov, ktorý je možné prijať pre príslušný odbor.

kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠ.polytechnickej

3 ročné učebné odbory.pdf

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
    Slovenská 5, Bardejov, 085 01
  • 0544861950

Fotogaléria