Menu

Prijímacie skúšky 2019/2020

Gymnázium-prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

Gymnázium , Slovenská 5,Bardejov

 

 Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2019/20 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov:

          matematika a slovenský jazyk a literatúra.

 

 

  kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka Gymnázia.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
    Slovenská 5, Bardejov, 085 01
  • 0544861950

Fotogaléria