Hlavné menu

Mapa

Streda 18. 7. 2018

Aktuálne novinky

 • Jaroslav Renčko a Tomáš Kataník obsadili na krajskej prehliadke SOČ 2. miesto a na celoslovenskej prehliadke 5. miesto.

  Stredoškolská odborná činnosť, známa pod skratkou SOČ – ka, je záujmová činnosť študentov všetkých stredných škôl, v ktorej riešia ľubovoľne zvolenú tému za pomoci konzultanta. Môže ním byť ktokoľvek, učiteľ, majster odborného výcviku alebo niekto z praxe. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich v rozvoji.

  Študenti rozpracúvajú témy z mnohých oblastí, ktorými sú napríklad problematika voľného času, informatika, životné prostredie, biológia, psychológia, história, ekonomika, ale nájsť sa môžu aj v odborných oblastiach ako je elektrotechnika, strojárstvo, doprava a mechatronika.Súťaž je postupová. To znamená, že zo školského kola postupujú dve najlepšie práce z každého odboru na krajskú prehliadku a z tohto krajského kola postupujú opäť dve najlepšie práce na celoštátne kolo.

 • 21. februára 2018 bolo Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove udelené Čestné uznanie ZA ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA.

  OCENENIE UDELILA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove
  Slovenská 5, Bardejov, 085 01
 • 0544861950

Fotogaléria